De Meulewiekers

1964
01 jan, 1964

Oprichting Carnavals Vereniging de Meulewiekers – Hoe het begon

Al een aantal jaren zat het in de pen om in Elden een carnavalsvereniging te beginnen, want alleen het vastenavondvoetbal van de KAB vond men toch wel erg weinig. Deze avonden waren altijd druk bezocht en buitengewoon gezellig, maar Elden moest toch meer kunnen. Toen dan ook c.v. de Flabinussen met een optocht door het dorp trok, had zich aan de staart hiervan een klein karretje gevoegd, waarop een bord was geplaatst met de tekst: WORD LID VAN DE MEULEWIEKERS.

Met behulp van Herman Nijenhuis, lid van een vereniging uit Huissen, werd een start gemaakt. Samen met o.a. Koos van Elk, Harry Simons, Herman Leenders, werd met veel motivatie begonnen. Dankzij de medewerking van de Eldense kasteleins, winkeliers (o.a. de ‘moeder’ van de Meulewiekers, mevr. v. Aken), en bijdragen uit de eigen zak van de oprichters werd het hele gebeuren gefinancierd. De Raad van Elf werd aangekleed met zwarte, veel te dikke chauffeurspakken en capes en mutsjes van c.v. de Blauwe Engel uit Huissen.

Er werd een prins gekozen uit een drietal vaste stamgasten van de Eldense cafe’s, dit allen onder strikte geheimhouding natuurlijk. De eerste prins werd Frans van Tilburg sr., zijn prinsenpak kwam ergens uit Doorwerth vandaan, het was ongeveer 100 jaar oud, maar dat zag geen mens want in Elden wisten ze toen nog helemaal niet hoe dat allemaal moest met Carnaval. Zijn tweede pak werd gemaakt door de nonnen van het klooster en dat werd vervolgens weer vermaakt voor de tweede Prins van de Meulewiekers: Prins Ben de Eerste.

1965
01 jan, 1965

Z.D.H. de Prins Frans Meulenoar I

Z.D.H. de Prins Frans Meulenoar I

Tijdens het prinsenschap van Frans van Tilburg sr. Zijn er natuurlijk een paar pronkzittingen geweest, hieronder is te zien hoe het programma er op 11 november 1968 uit zag.

1968
01 jan, 1968

Z.D.H. de Prins B.C.v. Brandenburg

Z.D.H. de Prins B.C.v. Brandenburg

Het carnavalslied ten tijde van Prins Ben van Brandenburg op de wijze van O, vaderlief, toe drink niet meer!
(spelling is uit hetzelfde jaar)

Wij vieren vanavond weer feest,
ieder op zijn eigen manier.
Wij dansen een foxtrot en een wals
En drinken een fijn glaasje bier.
De zorgen vanavond aan kant
En haak nu eens allemaal in,
Wij zijn zo gezellig bijeen
En iedereen zingt blij van zin:

Refrein:

‘t is Carnaval voor groot en klein,
Wij drinken bier en Rijnlandse wijn.
Kom, zet ‘m op, ‘t is nooit genoeg,
Wij gaan maar door tot morgenvroeg !!

Het leven, dat is heus geen gijn,
Dat heb ik al vaker gezegd
En doe je een stapje verkeerd,
Je komt bij de politie terecht.
Wij maken de centen maar op,
Dan hebben we toch lol gehad
En komen wij weer iets te kort,
Dan schrijven w’t maar op de lat !!

Refrein:

‘t is Carnaval voor groot en klein,
Wij drinken bier en Rijnlandse wijn.
Kom, zet ‘m op, ‘t is nooit genoeg,
Wij gaan maar door tot morgenvroeg !!

1972
01 jan, 1972

Z.D.H. de Prins Wim Lodewijk

Z.D.H. de Prins Wim Lodewijk
1974
01 jan, 1974

Z.D.H. de Prins Ben II Ambting

Z.D.H. de Prins Ben II Ambting

Ten tijde van Prins Ben II werden er ook al thema’s aan de verschillende feest avonden gekoppeld.
Zo vond op 11 januari 1975 een heuse “Miss Meulewiekersverkiezing” plaats
Om 7 uur in de avond mochten de Missen hun opwachting maken en zich aan enkele dansjes wagen.
Na het bekend maken van de Miss Meulewieker werd er een wisselbeker uitgerijkt en mochten alle kandidaten hun masker af nemen “Démaské” waarna de avond feestelijk werd voortgezet.

Mocht iemand nog weten wie er door de jaren heen Miss Meulewieker zijn geweest laat het dan weten (als het mogelijk is met foto).

1975
01 jan, 1975

Elfjarig bestaan en een nieuw Meulewiekers lied

Elfjarig bestaan en een nieuw Meulewiekers liedErg veel is er niet meer teug te vinden over het eerste jubileum maar een goed verhaal en een nieuw lied zit er nog wel in:

Toen Elden inmiddels bij Arnhem was ingedeeld ontdekten we, ondanks de grote hoeveelheid carnavalsverenigingen, de Gemeenteraad het presteerde om toch op Carnavalsmaandag te vergaderen (Rosenmontag). Dit was voor ons als jongste Arnhemse carnavalsvereniging een goede gelegenheid om met de hele ploeg, inclusief boerenkapel, tijdens de vergadering de raadzaal binnen te stappen en de burgemeester plechtig te laten beloven om op rosenmontag geen vergadering van B&W te zullen houden. Voor deze belofte werd de burgemeester onderscheiden met de huisorde.

Het Meulewiekerslied: Op de wijze van: Maar wie hold van mekaar

Met de drie dolle dagen,
zetten we ELDEN op z’n kop 2x
Holladié, holladio

Mor da géf allemaol niks
Want wie hold van mekaor, 2x
Holladié, holladio.

En de Meulewiekers uur Elden, die maker wér lol,
En de stemming is bést en de glaozen zien vol,
Zo géét da mor deur tot ‘s mergens vroeg,
Van ‘t carnaval kriegen we toch nooit genoeg.
Refrein 2x

De prins en zien vrolliedie doen ‘t ok weer best,
En Harry de praotert die zurgt veur de rest,
De garde die danst, ‘t is bar um te zien,
De raodsléje doen zich te goed aon de wien.

Refrein 2x

En kiek j’ien de zaol dan ziej al genoeg,
‘t is daor ‘n barre gezellige ploeg,
en iedereen zingt en iedereen lacht,
en dat is nou net wat wij hadden verwacht.

Refrein 2x

1977
01 jan, 1977

Z.D.H. de Prins Wout de Gesmeerde

Z.D.H. de Prins Wout de Gesmeerde

Een woordje van de prins:

Meulewiekers en Meulewieksters,

Het seizoen ‘77 – ‘78 staat weer voor de deur.
Op 12 november a.s. gaan we weer van start met
de Pronkzitting. Ik hoop dat er op deze avond
velen van u aanwezig zijn om dit carnavalsjaar
fantastisch in te luiden.
Vanzelfsprekend verwacht ik ook de verdere
avonden van dit seizoen een goede opkomst,
waardoor de carnavalspret nog groter zal worden.

Ook zal er dit jaar weer een avond voor de
bejaarden worden verzorgd (met Boerenkapel),
zodat ook zij de carnavaleske sfeer kunnen proeven
en er natuurlijk van kunnen genieten.

Verder verzorgen we weer een kindermiddag met
de carnavalsoptocht. Net als vorig jaar hoop
ik dat er weer vele wagens mee zullen doen.
Dus straten en buurten zet hem op.

Tenslotte wens ik iedereen met de carnavals-
dagen veel pret en jool.

Z.D.H De Prins

Alaaf! Alaaf! Alaaf!

1978
01 jan, 1978

Zo maar een paar foto’s uit de oude doos

Zo maar een paar foto’s uit de oude doos
1979
01 jan, 1979

15 Jaar Carnavalsvereniging De Meulewiekers

15 Jaar Carnavalsvereniging De Meulewiekers

Een stukje van Grootvorst Frans I

Daar kwamen ze de zaal in “Ons Huis” binnen en installeerden zich op het podium; door hun hoofddeksel, een boerenpet, kon je vermoeden dat het iets met carnaval te maken had. Eenmaal gezeten werden ze door de toekomstige President Harry aan het publiek (+/- 30 mensen) voorgesteld. Uit deze mensen werd een president, Raad van Elf en een bestuur gevormd. Met tweedehands petten, overgenomen van een bevriende vereniging, en een prinsenpak van vijfentwintig jaar oud, dat een van de mensen nog wist te bemachtigen, werd het eerste seizoen ingezet en met heel veel plezier tot een goed einde geboekt.
Velen van u zullen zich dit nog herinneren, en weten hoe het allemaal is geweest en gegaan. Natuurlijk waren er toen ook strubbelingen en moeilijkheden, vooral financiële , maar die werden door de inzet en samenwerking van de betreffende mensen steeds weer opgelost, al was het soms op het kantje af.
Dit is nu, misschien in iets mindere mate, ook het geval en zal altijd zo blijven. Als ik zie wat er uit dit alles in vijftien jaar is gegroeid, dan moet ik al diegenen die zich hiervoor hebben ingezet en gegeven van harte complimenteren en feliciteren met het bereikte resultaat.
Dit wil ik nog even stellen: als ik op een carnavalsavond in de zaal rondkijk, valt het mij op dat de gemiddelde leeftijd van de mensen wel vijftien tot twintig jaar jonger ligt dan in de beginjaren. De jeugd is sterk vertegenwoordigd, en dat doet mij veel plezier. Immers, het gezegde gaat nog steeds op: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Alaaf Alaaf Alaaf

1980
01 jan, 1980

Z.D.H. Prins Henk de Geplukte met Hofdame Jouëlle Melief

Z.D.H. Prins Henk de Geplukte met Hofdame Jouëlle Melief

Beste Meulewieksters en Meulewiekers,

Toen onze voorzitter mij vroeg of ik ook een stukje in het boekje wilde schrijven, heb ik dat met beide handen aangenomen en wel om twee redenen;

Ten eerste:

Om u te bedanken voor de geweldige medewerking en de ovatie, die ik van jullie mocht ontvangen, toen ik daar als “nuchtere” Prins uit de zak van Sinterklaas te voorschijn kwam.
En ook de receptie en de tweede avond was geweldig dankzij de Raad van Elf, gardes en jullie allen.

Ten tweede:

Wij hebben er pas twee avonden opzitten, dus de meeste komen nog en ook daarvoor vraag ik jullie aller medewerking, want tenslotte vieren we maar een keer in ons bestaan het 3e lustrum en als wij dat samen doen, dan moet dat slagen.

Beste narren en narrinnen, mag ik dan ook namens Mijn Hofdame u allen geweldige leutige en plezierige carnavalsdagen toewensen, onder het motto:

Hoerá – Hoerá – Hoerá,
Ter ere van het 15 jarig bestaan.

1981
01 jan, 1981

Zo zagen de commissies er in dit jaar uit

Aktiviteiten H. Eggenhuizen – A. Melief
Optocht H. v. Pierlo – B. Ambting
Zaal-wagen Th. Wieland
Oud Papier W. Peters
Loterij N. Goossens
Leden J. v. Mullem
Programma H. Simons
Lotto H. v. Elk jr.
Muziek W. Leenders
Hof Kostumière Mevr. J. Bosman

1982
01 jan, 1982

Z.D.H. Prins Henk de Geverfde

Z.D.H. Prins Henk de Geverfde

Wist je dat uit 1982:

– Onze voorzitter de nieuwe voorzijde van ons podium ontworpen heeft.
– Dat dit ontwerp in record tijd bij J. Schouten in elkaar is gezet.
– Dat wij langs deze weg José Schouten nog willen bedanken voor alle koffie en andere drankjes.
– Dat Henk Eggenhuizen in de Mooieweg op 12 oktober al geoefend heeft met de Prinsenwagen voor de optocht.
– Dat H. Simons tijdens de optocht alleen maar wil meerijden als er een fles Jägermeister op de wagen is.
– Dat alle avonden gehouden worden in de Meulenburcht, Ons Huis, zaal open 19:00.
– Dat het Mêilballenbal voor iedereen toegankelijk is, entree: leden fl 5,= niet leden fl 15,=.

1986
01 jan, 1986

Z.D.H. Prins Jan, Baron van Naeghel tot Draedt

Z.D.H. Prins Jan, Baron van Naeghel tot Draedt

Beste Karnavalsvrienden,

Een woordje van de Prins mag zeker ook in dit boekje niet ontbreken, dus op de valreep een kleine bijdrage.
Het karnavals geweld breekt binnenkort weer in alle hevigheid los, zoals gewoonlijk bij de Meulewiekers. Toch gaat het dit jaar iets speciaals worden.
Wij staan namelijk aan het begin van een gedenkwaardig seizoen; niet omdat ik ook dit jaar weer Prins ben, of omdat mijn Prinses er een seizoen tussen uit knijpt (ze is n.l. behoorlijk in verwachting), maar omdat wij dit seizoen met z’n allen ons 22 jarig jubileum gaan vieren.

Een seizoen waarin wij als karnavalsvereniging een heleboel extra aktiviteiten hebben gestoken, hierover heeft U misschien elders in dit boekje al wat meer gelezen of gezien. Een seizoen waarin we kontakt zoeken met leden en
oud—leden om terug te kijken op hoe het begon en hoe het karnaval in Elden zich heeft ontwikkeld tot vandaag de dag.

Een seizoen met veel gasten en genodigden. ( Het wordt druk bij de Dikke )
Kortom: een seizoen met naar ik hoop een weerzien met al diegenen die de afgelopen 22 jaar onze Meulewiekers naar een plaatsje aan de top van het karnavalsgebeuren hebben gebracht.

Alaaf Alaaf Alaaf
Prins Jan
Baron van Naeghel tot Draedt

P.S. Een woord van dank speciaal voor twee
heren uit de jubileumcommissie die dit
seizoen op poten hebben gezet.
Bedankt H. en H.

1987
01 jan, 1987

22 jaar bestaan van de vereniging

Omdat foto’s meer zeggen dan woorden volgen hier een paar plaatjes uit de oude doos. Ook is er een leuk verhaal toegevoegd over alle oud prinsen.
22 jaar oud prinsen

1988
01 jan, 1988

Z.D.H. Prins Niek I de Gefileerde

Z.D.H. Prins Niek I de Gefileerde

Beste Narren en Narinnen,

Het is ons een groot genoegen om als Prins Niek en hofdame Monique een woord tot u te richten. Het succes van het afgelopen seizoen is niet alleen te danken aan de mensen op het podium maar vooral aan de mensen in de zaal.
Iedereen heeft ons tijdens de grote dagen volop gesteund.

Wij hopen dat u allen het nieuwe seizoen weer paraat zult zijn om het hele carnavals gebeuren weer mee te maken met net zoveel plezier als vorig jaar.

Aan ons Meulewiekers zal het niet liggen om er weer met volle kracht tegenaan te gaan.

Vanaf deze plaats wensen wij iedereen een gezellig carnavalsseizoen toe namens,

Prins Niek de Gefileerde
en zijn hofdame Monique

Alaaf Alaaf Alaaf

1989
01 jan, 1989

In memoriam Harry Simons door Ben van Brandenburg

In memoriam Harry Simons door Ben van Brandenburg

Harry Simons is een naam die in heel Elden bekend is. Een naam die zo nauw verbonden is met de Meulewiekers, dat wij nog steeds niet goed beseffen dat hij er niet meer is.

Wij hebben in betrekkelijk korte tijd twee maal afscheid van hem genomen.
De eerste keer met een gezellig feest, veel gelach en diverse lofprijzingen, waar hij overigens helemaal niet van gediend was.
De tweede maal voorgoed en veel te vroeg.

De toespraak die zijn broer tijdens de begrafenis hield, bracht ook onze gevoelens onder woorden.

Hij was dan wel afgetreden als president, maar als bestuurslid konden wij nog geregeld een beroep op hem doen, hij stond altijd voor ons klaar.

Tijdens zijn ziekte ben ik geregeld bij hem op bezoek geweest, hij zat dan op zijn vaste stek op de bank, had het liefst dat je op z’n minst een paar uur bleef zitten en was vol belangstelling voor het wel en wee vaan (zijn) Meulewiekers.
Als je naar zijn gezondheid informeerde zei hij steevast; “Ja Ben, wat zal ik er van zeggen, ik voel me prima”.

Mede dankzij hem is de carnaval in Elden wat die nu is, niet meer weg te denken uit het hem zo na aan het hart liggende Eldense verenigingsleven.

Tijdens de soms rumoerige vergaderingen gaf hij altijd eerlijk zijn mening, wat niet altijd in dank werd aanvaard, maar waarvan achteraf meestal bleek dat het wel de juiste was!

Hij regelde alles, vooral de minder leuke karweitjes. Als je hem wel eens vroeg of hij daar geen hekel aan had, was altijd het antwoord: “Waarom, dat doe je toch gewoon voor de vereniging!”

Bij echt moeilijke kwesties, keek hij altijd even voor zich uit, beet eens op zijn onderlip, streek over zijn kale bol en dan kwam er altijd wel een bruikbaar advies.

Als hij tijdens een gezellige avond in zijn ton stond, zag je hem zichtbaar genieten met van die echte pretoogjes achter zijn brillenglazen. Wie kent niet zijn bekende uitdrukking: “Geweldig,geweldig!”

Een ding stond altijd voorop, dat was zijn gezin! Altijd als wij ergens heen gingen of er stond iets bijzonders op het programma, dan was steevast zijn antwoord: “Ja luister eens jongens, dat moet ik toch eerst even met Truus overleggen.”

Zonder de steun van zijn vrouw, die altijd volledig achter hem stond, had hij zich nooit zo voor de Meulewiekers in kunnen zetten!

Ondanks dat wij wisten dat hij ernstig ziek was, kwam zijn overlijden totaal onverwacht. Wij waren met stomheidd geslagen.

We hadden Harry zo graag nog een paar rustige jaren gegund, om van zijn afscheidscadeau te kunnen genieten, het heeft helaas niet zo mogen zijn.

We hebben met zijn familie en zijn uitgebreide kennissenkring op waardig wijze afscheid van hem genomen.

Een ding is zeker , de stempel die Harry Simons op de Meulewiekers heeft gedrukt, zal slechts heel langzaam slijten.

Ben van Brandenburg
Voorzitter

1991
01 jan, 1991

Z.D.H. Prins Henk III de Getroefde

Z.D.H. Prins Henk III de Getroefde

Elke keer als er een nieuwe prins wordt gekozen begint iedereen al vroeg in het seizoen te gissen wie het zou kunnen zijn. Meestal helpt de nieuwe Prins de geruchten een beetje op gang door zichzelf anoniem voor te stellen. Zo ook Henk:

Beste Meulewiekers,

De carnaval was allang voorbij en eigenlijk alweer vergeten toen plotseling de voorzitter, Ben van Brandenburg, op de stoep stond met de vraag of ik prins wilde worden.
Nou daar moest ik wel even over nadenken. Ik kreeg twee weken bedenktijd.

Eigenlijk was ik helemaal niet zo enthousiast. Het bestuur deed alle mogelijke moeite mij toch zo gek te krijgen, wat ze uiteindelijk dan ook gelukt is.

Twee weken bedenktijd liepen uit tot twee maanden maar uiteindelijk heb ik toch JA gezegd. Het enthousiasme van mijn page/hofdame/prinses (ra,ra) heeft voor mij de doorslag gegeven en is inmiddels op mij overgeslagen. Vol spanning kijken we dan ook uit naar 16 november wat hopelijk weer het begin zal zijn van een heel gezellig seizoen hetgeen wij alle Meulewiekers toewensen.

Alaaf, Alaaf, Alaaf

Prins ??????

1994
01 jan, 1994

Z.D.H. Prins Henk IV de Geschrapte met Hofdame Ellis Ambting

Z.D.H. Prins Henk IV de Geschrapte met Hofdame Ellis Ambting

Een stukje van Henk de IV

Beste leden van de Meulwiekers,

Het eerste jaar als Prins van de Meulewiekers zit er al weer op, en ik moet zeggen dat ik er van genoten heb. Het was een geweldig seizoen met vooral tijdens de dolle dagen stampvolle zalen. De optocht was ondanks het slechte weer groter dan vewacht en zeer goed verzorgd, dat geeft weer moed voor de toekomst. Ook de straatprijs heeft weer nieuwe allure gekregen nu de Tappisstraat zich in de strijd heeft geworpen. Natuurlijk zal de Westerveldse straat dit niet op zich laten zitten en iedereen kijkt met spanning uit naar de optocht van het komend seizoen. Hierbij roep ik dan ook alle straten op om zo origineel mogelijk te versieren en probeer de trofee in handen te krijgen. Al met al was het een zeer geslaagd seizoen en daarvoor wil ik iedereen die een bijdrage, in welke vorm dan ook, heeft geleverd hartelijk bedanken.

Na zo’n geslaagd seizoen blijven er echter altijd nog wel wensen over. Zo zouden wij graag meer leden op de vooravonden willen verwelkomen tijdens het officiële gedeelte en misschien zijn er onder onze leden ook nog mensen te vinden die actief deel willen nemen in de organisatie van de avonden. Hiermee bedoel ik dan het verzorgen van een optreden. Ingehuurde artiesten zijn wel leuk, maar optredens van eigen mensen worden toch het meest gewaardeerd. Uit eigen ervaring weet ik hoeveel plezier je hieraan kunt beleven. Degenen die zich geroepen voelen kunnen zich wenden tot de activiteitencommissie. Laten we gezamenlijk proberen het nieuwe carnavalsseizoen 1995-96 weer tot een groot succes te maken.

Tot slot wens ik iedereen een heel fijn en gezellig carnaval toe.

1995
01 jan, 1995

Wist je dat

Een paar weetjes uit 1995:

– Henk van Biesen al vanaf zijn eerste vergadering altijd als laatste naar huis gaat ??
– George maar liefst 200 kg is afgevallen ??
– wij ons afvragen hoe lang hij dit vol kan houden ??
– bij het aanmeten van de nieuwe pakken de kleermaker bij sommige raadsleden een te kort meetlint had ??
– Frank die avond de mooiste onderbroek aan had, maar die volgens de kleedster niet onder z’n smoking aan mag trekken ??
– de leidsters van de garde jaloers zijn op die imposante lichamen van de raadsleden ?? (Gerdie Bosman en Heidi Peters)
– Elden weer een brug rijken wordt ?? (van voorst tot voorst)
– Ronald op weg naar george maar liefst drie maal voor paal heeft gestaan (terwijl hij erachter moest wezen) ??

1996
01 jan, 1996

Z.D.H. Prins Ruud I van Haver tot Gort

Z.D.H. Prins Ruud I van Haver tot Gort

Bijna is het weer zover: een nieuw seizoen van onze carnavalsvereniging “de Meulewiekers”. Een seizoen vol verassingen die ja als echte Meulewieker/ster zeker niet mag missen.
Allereerst een aantal geheimzinnige gebeurtenissen op het podium die menigeen (vooral ondergetekende en mijn hofdame) al aardig wat kriebels hebben bezorgd.

In april kreeg ik een telefoontje van Henk van Elk met de vraag wat ik er van zou vinden als men mij wat veren in de muts zou steken, Ik kan jullie vertellen dat het echt even stil was aan de telefoon. Het antwoord was natuurlijk JA.

Ik ben me er zeker van bewust dat wij (het Prinsenpaar) geen gemakkelijke taak zullen hebben, immers we hebben toch afscheid genomen van een fantastisch Prinsenpaar.
Maar als ik om me heen kijk en zie hoe alle commissies, gardes en bestuur hard aan het werk zijn met de voorbereidingen om het 32e seizoen tot een groot succes te maken, zal mijn inzet om het zover te laten komen ook minimaal 100% zijn.

Meulewiekers/sters, samen met al deze mensen en vooral niet te vergeten met jullie in de zaal moet dit seizoen zeker een geweldig seizoen worden.

Ik hoop met jullie steun een fantastisch carnaval te vieren in de zaal bij “Ons Huis”.
Ik hoop jullie allemaal te begroeten op 16 november en geloof me, ik ben net zo nieuwsgierig naar jullie als jullie naar mij.

1997
01 jan, 1997

33 Jarig jubileum

33 Jarig jubileum

Omdat foto’s meer zeggen dan woorden volgen hier een paar plaatjes uit de oude doos. Ook is er een leuk verhaal toegevoegd over de afgelopen 33 jaar.33 jaar

1998
01 jan, 1998

In Memoriam, Ben van Brandenburg

In Memoriam, Ben van Brandenburg

Op 21 april 1998 in onze voorzitter en grootvorst Ben van Brandenburg overleden.

Ben is ruim 30 jaar actief betrokken geweest bij de vereniging.
Hij was de tweede Prins van onze vereniging en vanaf dat moment was Ben niet meer weg te denken bij de Meulewiekers.
Hij heeft verschillende functies binnen de vereniging gehad; secretaris, voorzitter en grootvorst.
Binnen de vereniging werd nooit tevergeefs een beroep op Ben gedaan, van het ophalen van oud papier tot het opruimen van de zaalversieringen na de avonden.

Ben was een man die liever op de achtergrond bleef, ondanks dat hij voorzitter en grootvorst was. Het belang van de vereniging stond bij hem altijd voorop. Als anderen van een avond carnaval hadden genoten was voor hem de avond geslaagd.

Vergaderen was voor Ben ook een “sociaal gebeuren”, het moest ook gezellig zijn. Menige vergaderingen liepen nog wel eens uit omdat Ben afdwaalde van het onderwerp, terwijl de laatste moppen werden uitgewisseld.
Maar wanneer er een standpunt moest worden ingenomen kon hij door zijn opstelling – blijven praten – toch tot een oplossing komen, waarbij all partijen vrede hadden. Hij hechte ook veel aan normen en waarden en wilde tradities in ere houden.
Na de vergadering genoot hij van het napraten of een potje kaarten onder het genot van een “bokbiertje”.

Hij beleefde veel plezier aan de optredens van de Meulestenen, waarvan hij lid was.
Hij wist wat het betekende om op te treden en kon daardoor als geen ander genieten van optredens van eigen leden.

Ben had vorig seizoen al besloten dat hij het wat rustiger aan wilde doen en het voorzitterschap aan de jongere generatie wilde overdragen. Hij had er persoonlijke vertrouwen in dat er binnen de vereniging voldoende kwaliteit aanwezig was om zijn rol over te nemen.

Helaas heeft hij van het jubileumjaar, waar hij zo naar had uitgezien, maar weinig mee mogen maken.
Toch bleef hij tot het laatst betrokken bij zijn Meulewiekers.

Ben droeg de Meulewiekers in zijn hart en wij Meulewiekers zullen Ben in ons hart blijven dragen.

Carnavalsvereniging de Meulewiekers

01 jan, 1998

Z.D.H Prins Rob I van Bumper tot Bumper

Z.D.H Prins Rob I van Bumper tot Bumper

Beste Meulewiekers,

Het nieuwe seizoen staat al weer voor de deur terwijl Sabine en ik met veel plezier nog terug kijken naar het afgelopen seizoen. We denken dan aan de vele optredens, de gezellige avonden, de optocht, het fruhshoppen, het bezoek aan de jongste inwoner van Elden, wederom in de Vos de Waelstraat, en natuurlijk het klooster waar we de Pastoor, Dominee, en de oudste inwoner van Elden een bezoekje brachten.

De nanuilvergadering was ook weer zoals vanouds, er was weinig te nuilen en nog veel na te genieten, vooral van het bier, ik had alleen vergeten mijn korte broek aan te trekken.
Dit was echter niet zo’n probleem, bij Freriks hebben ze namelijk een grote papiersnijder, dus liep ik binnen de kortste keren met een korte broek.

Alle voorbereidingen zijn al weer in volle gang om het komende seizoen weer te doen slagen. Helaas is ons in deze voorbereiding bestuurslid en vriend Willem van Zomeren ontvallen, het verlies is echter voor Marian, Floris, Bas en Denise nog groter dan voor ons, wij wensen hun dan ook alle sterkte die zij nodig hebben.

Wij zullen ons uiterste best doen om het komende seizoen weer te doen slagen, wat met de steun van U allen ongetwijfeld gaat lukken.

Prins Rob I van Bumper tot Bumper
Hofdame Sabine

2000
01 jan, 2000

Z.D.H Prins Bert I de Hoogpolige

Z.D.H Prins Bert I de Hoogpolige

Een stukje van Henri Wieland:

Carnavalistische Meulewiekers

Ik denk met veel plezier terug aan alle avonden die druk bezocht werden en ik wil de waardering uitspreken vaoor iedereen die met het verkleden rekening heeft gehouden met de thema’s.
Daarnaast hebben we met de groep : LINEDANCERS”veel lol gehad in de voorbereiding. Ik was van mening dat niemand mij een dansje kon aanleren, gelukkig dachten meer raadsleden er ook zo over, maar door het geduld van de twee dames (Yvonne van Workum en Petra Heezen) en ons onuitputtelijke uithoudingsvermogen (onder het genot van een paar consumpties) is het ons gelukt een zeer moeilijke dans aan te leren. Het was echt de moeite waard.

Ook wil ik terug kijken naar onze optocht. Groter en mooier dan voorgaande jaren. Veel deelnemers met daarbij steeds meer mooi verklede enkelingen, paren, groepen en wagens. Helaas zijn er maar een paar prijzen te verdelen en heeft de jury jaarlijks een zware taak om de juiste jurybeoordeling te geven. Toch wil ik persoonlijk op deze wijze alle andere deelnemers nog complimenteren. Jaarlijks de concurrentie aangaan met de andere groepen is geen eenvoudige opgave omdat de creativiteit en de wijze waarop de zkaen voor de optocht in elkaar geknutseld worden steeds grootser worden opgepakt.
Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van het prinsenpaar Rob en Sabine. Beiden hebben 2 jaar vol enthousiasme invulling gegeven aan het gezicht van de vereniging.
De vergaderingen zijn inmiddels ook weer op wollen gang en zo langzamerhand beginnen wij binnen het bestuur, raad van elf, en de vrijwilligers alweer de kriebels te krijgen voor het nieuwe seizoen.

Een seizoen waar wij starten met een nieuw prinsenpaar en nieuwe muziek. Beiden goed voor een flitsende carnavalistische start met de pronkzitting. Ik hoop dat iedereen wee aanwezig zal zijn met de vooravonden.

Allemaal een goed en gezond carnavalsseizoen toegewenst.

Een driewerf Alaaf

Henri Wieland
President

2001
01 jan, 2001

De Proclamatie van Prins Bart I

De Proclamatie van Prins Bart I

Ten eerste,
Nu ze op de Willem Roodbeenhof klaar zijn met witten en behangen,
Kunnen ze met de optocht wel wat meer vlaggetjes hangen.

Ten tweede,
De gemeente Arnhem moet nu eindelijk spijkers met koppen slaan,
En met opknappen van het Meulewiekersplein aan de gang gaan.

Ten derde,
Als in de toekomst de klapstraat door de vele drempels de zevenheuvelenweg gaat heten,
Kan de vierdaagse weer door Elden en kan Berg en Dal het vergeten.

Ten vierde,
Ook al is er geen vergadering iedere week,
Deze Prins zit elke dinsdag om 21:00 bij de dikke aan de teek.

Ten vijfde,
We hebben onderhand genoeg van al die verkeersplannen,
Maar willen gewoon het sluipverkeer uit Elden verbannen.

Ten zesde,
De Meulewiekers en de gemeenteraad verschillen in ieder geval in een ding,
Bij ons komen de raadsleden wel op de vergadering.

Ten zevende,
Als de raad en bestuur zo fanatiek aan het fitnessen blijven,
Zitten er straks op het podium allemaal goddelijke lijven.

Ten achste,
Het is een van onze grootste wensen,
Dat er tijdens de Eldense avond wordt opgetreden door onze eigen mensen.

Ten negende,
Al doe je iets stiekem of nog zo snel,
mevrouw van Zwieten achterhaald het wel.

Ten tiende,
Bij het Eldense carnaval voelt iedereen zich thuis,
Zeker bij de Meulewiekers bij Ons Huis.

Ten elfde,
Ik heb de veren van Prins Rob, de staf van Prins Henk en de vrouw van Cor binnen,
Voor mij kat het carnaval beginnen.

Aldus geproclameerd de elfde van de elfde van het jaar tweeduizend,

ALAAF, ALAAF, ALAAF

2002
01 jan, 2002

Z.D.H Prins George I de Gebeitelde

Z.D.H Prins George I de Gebeitelde

Meulewiekers,

Je hoort altijd de verhalen rondom de benadering en de aanloop naar de nieuwe prins voor de Meulewiekers. Ik dacht altijd: het zal allemaal wel meevallen.
Het is daadwerkelijk zo, zoals mijn illustere voorgangers hebben neer geschreven in de programmaboekjes.
Je wordt door een bestuurslid benaderd met de vraag of je de nieuwe Prins wil worden. Ik hoefde daar niet lang over na te denken. Ik vind het een hele eer om voor een periode van twee jaar Prins te zijn van de Meulewiekers.
De keuze voor de hofdame was voor mij niet moeilijk. Natuurlijk moet een hofdame ook “Ja”zeggen. Gelukkig heeft ze dat ook gedaan.

Afspraken over het kopen van het prinsenpak, kleding voor de hofdame, de overdracht ervan, dingen afstemmen etc. Het was een hele toer om dit verborgen te houden binnen Elden. In die periode lijkt het wel of iedereen je in de gaten houdt. Afspraken op verschillende, niet voor de hand liggende plaatsen, om te voorkomen dat je samen wordt gezien met Henk van Elk. Een geheim is tenslotte ook een geheim of niet soms!

Ik ben inmiddels goed bijgepraat over alles wat er gaat gebeuren in het nieuwe seizoen. Samen met de hofdame kijken we uit naar de pronkzitting.
Het pak is binnen en dat geldt ook voor de jurk van de Hofdame.
We hebben er zin in en daarnaast vind ik het ook lastig om me niet te verspreken.

Alle Meulewiekers tot ziens op de Pronkzitting.

2003
01 jan, 2003

Meulewiekerslied in het nieuw

Meulewiekerslied in het nieuw

Als de herfst voorbij is en de winter valt
Gaat het kriebelen in onze buik zo nu en dan
Dan komt de carnaval eraan, gaan wij er stevig tegenaan
Wij zijn als Meulewiekers in de ban

Refrein:
Wit, blauw, wit zijn onze kleuren
Kleuren die niet zijn weg te denken
Want voor de carnaval en gein
Moet je een Meulewieker zijn, want dat is toch zo fijn
Wit, blauw, wit zijn onze kleuren
Kleuren die niet zijn weg te denken
Want voor de carnaval en gein
Moet je een Meulewieker zijn, want dat is toch zo fijn

Even vluchten uit de wereld van chag’rijn
Geef elkaar de hand dat hoort toch zo te zijn
Allen de leut en ja de gein, voor een gezellig samenzijn
Bij een Meulewieker kun je altijd zijn

Refrein:
Wit, blauw, wit zijn onze kleuren
Kleuren die niet zijn weg te denken
Want voor de carnaval en gein
Moet je een Meulewieker zijn, want dat is toch zo fijn
Wit, blauw, wit zijn onze kleuren
Kleuren die niet zijn weg te denken
Want voor de carnaval en gein
Moet je een Meulewieker zijn, want dat is toch zo fijn

2004
01 jan, 2004

Z.D.H Prins Roelof I van Hoofd, Schouders, Knie en Teen

Z.D.H Prins Roelof I van Hoofd, Schouders, Knie en Teen

Beste Meulewiekers,

Hier dan de eerste officiële woorden van het nieuwe prinsenpaar.
Lang hebben we niet hoeven twijfelen toen de vraag kwam of wij George en Sharien op wilden volgen.
Natuurlijk wil je als Meulewieker graag het voortouw nemen tijdens de carnaval, al zal het niet meevallen om onze voorgangers te evenaren.

Het uitzoeken van het pak en de jurk heeft inmiddels de eerste gezellige dagen opgeleverd,
een prima begin van onze carnaval.
Als iedereen in de zaal er net zoveel zin in heeft als wij dan zal het allemaal wel goed komen en zal ook het komende
seizoen er weer eentje worden waar andere verenigingen een voorbeeld aan kunnen nemen.
Want carnaval dat vier je natuurlijk bij de Meulewiekers!!!!

Wij wensen iedereen een prima carnaval.

Alaaf, Alaaf, Alaaf.

Prins _______
Hofdame _______

Als u echt graag wilt weten wie wij zijn en niet kunt wachten tot de 13e?
Kras dan onze naam weg met een muntje.

01 feb, 2004

Een stukje van onze toenmalige Vice-voorzitter Henk van Biesen waarbij we even stil staan bij het overlijden van Henk van Pierlo en Henri Wieland eerder dat jaar.

Hallo Meulewiekers,

Helaas hebben wij de afgelopen zomer afscheid moeten nemen van twee markante figuren binnen onze vereniging.

Op 4 augustus is overleden onze oud-prins Henk van Pierlo.
Hij was Prins van onze vereniging van 1982 tot 1985. Tijdens zijn vakantie bij het beoefenen van zijn favoriete sport, het tennis, is hij plotseling overleden. Hoewel hij de laatste jaren niet meer actief was binnen de Meulewiekers was hij wel een graag geziene gast bij de prinsenkeuzes op de pronkzittingen van onze vereniging. Wij wensen Riet, zijn kinderen en zijn kleinkinderen sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Op 1 september is overleden onze voorzitter en president Henri Wieland.
Hij was een bijzonder mens en een Meulewieker in hart en nieren. Hij was een voorzitter die van aanpakken wist en toch de mensen in hun waarde liet. Hij heeft velen van ons met raad en daad bijgestaan en daar zijn wij hem erg dankbaar voor. Zelfs toen hij al erg ziek was, wilde hij nog van alles regelen. Hij was nog erg betrokken bij zijn Meulewiekers, hij kon het niet loslaten. Wij zullen hem heel erg gaan missen en wensen Yvonne en de kinderen veel sterkte toe om dit verlies te verwerken.

2005
01 jan, 2005

Een paar foto’s van seizoen 2004-2005
01 feb, 2005

Z.D.H Prins Ronald I de Handige

Z.D.H Prins Ronald I de Handige

Een woordje van Prins Ronald over zijn periode als Prins van de Meulewiekers

Beste Meulewiekers,

Onze aanwezigheid op de eerste avond van het jubileumseizoen zal van korte duur zijn.
Aan de ene kant jammer maar aan de andere kant is het wel goed zo.
Bij een jubileum hoort natuurlijk een nieuwe, verse en onbedorven prins met hofdame/prinses.
Wij zijn in ieder geval een ervaring, een pak, 5 jurken en 6 paar schoenen rijker.

Natuurlijk was het een onvergetelijke tijd en we hebben ons prima geamuseerd. Jullie moeten maar eens goed op het podium letten. De creativiteit, improvisatie en opmerkingen die gemaakt worden zijn van dien aard dat de tranen over de wangen rollen van het lachen. Daar staat een hechte groep. Een groep die iets voor elkaar over heeft en altijd voor de prins en, in dit geval, prinses klaar stond. Maar zo’n groep kan dit niet alleen.
De zaal moest natuurlijk ook uit zijn dak gaan en gezamenlijk maakten we er weer een schitterend seizoen van. Mede dankzij de activiteitencommissie was er elke avond een geslaagd thema en vele enthousiaste volgelingen.

Buiten de zaal is het ook fantastisch geweest. De optocht, de uitavonden, de dinsdagmiddagbezoeken, de jongste en oudste inwoner van het Meulewiekersdorp, zijn verplichte nummers maar overal werden we warm onthaald en was het gelijk een vrolijke boel.

Gezellig was het ook bij de kerstbingo van c.v. De Flabinussen.
Wij zijn daar met onze familie naar toe geweest en na eenmaal herkend te zijn, werden we vorstelijk onthaald en zaten we op de eerste rij.
Ook de kindermiddag van de Marskoppen hebben we bezocht en is zeker een goed en leuk georganiseerd carnavalsfeest voor de jeugd.

Rest ons nog om iedereen te bedanken die dit voor ons mogelijk hebben gemaakt en wens ik iedereen een fantastisch jubileumjaar toe.

Alaaf Alaaf Alaaf

Prins Ronald I en Prinses Jolanda

2008
01 jan, 2008

44 jarig jubileum 1965 – 2009

44 jarig jubileum 1965 – 2009

Een woordje van het bestuur en je kan het hele jaar nog eens nalezen in de bijgevoegde link

Beste Meulewiekers,

Het jubileumjaar is voorbijgevlogen. Tevreden kunnen we terugkijken op een bijzonder seizoen.
Dat is mede de verdienste van de jubileumcommissie. Zij zijn toch degene die, met de hulp en inzet van vele anderen,
het jubileum invulling hebben gegeven door het organiseren van de diverse activiteiten.

Het jaar ging van start met de installatie van de jubileum prins, prins Jan II de Kredietwaardige.
Samen met zijn hofdames Tessie en Margit kunnen we stellen dat er weer een leuk “setje” aan het hoofd van onze vereniging staat. Ze hebben laten zien dat ze super enthousiast zijn en er 100% voor willen gaan.
In november was er ook nog de jubileumreceptie, een komen en gaan van leden, oud prinsen, raads- en bestuursleden. Daarnaast waren er ook vertegenwoordigers van allerlei Eldense verenigingen en bevriende carnavalsverenigingen. Het was gezellig en ging door tot laat in de middag. Op de verenigingsavond was het druk en er hing een goede sfeer.

Januari was een bijzondere maand. Het matinee was iets bijzonders. Dank zij vele uren van voorbereiding waren we getuige van een perfect geregisseerde middag met vele te gekke optredens. Rob en Willie presenteerden deze middag op een ludieke manier.
Alle lof voor degenen die deze middag hebben georganiseerd.

De jubileumavond voor de leden en genodigden was, met een spetterend optreden van de “Gebroeders Ko”, net als de overige activiteiten geslaagd.

Om zo’n jubileumjaar te organiseren heb je de steun van de sponsoren, adverteerders en club van 44 natuurlijk hard nodig, zonder hun steun is het simpelweg niet mogelijk om dit op deze wijze te organiseren. Voor deze steun zijn wij hen zeer erkentelijk.
Met een volle zaal tijdens de 55+ avond werd een begin gemaakt richting dolle dagen.
De dolle dagen zijn zonder uitzondering druk bezocht en ontspannen en zeer gezellig.
De nieuw gebouwde wagen was helaas niet zo degelijk als verwacht, maar ook dit probleem werd zoals altijd snel en adequaat opgelost.
We kunnen nog steeds trots zijn op onze vereniging en gaan op naar de 55 jaar.

2010
01 jan, 2010

Z.D.H Prins Rudi van Zand en Klei

Z.D.H Prins Rudi van Zand en Klei

Beste Meulewiekers,

Ik denk dat er heel wat Meulewiekers zijn die wel eens in hun gedachte prins zijn geweest.
Meestal blijft het daarbij en wordt het weer een “gewoon” carnavalseizoen.
Maar als dan ergens in het voorjaar Henk van Elk ineens op de stoep staat, dan is echt niet je eerste gedachte; “carnavalsboekjes nu al?”
Nee, er gaat van alles door je heen, en je weet al helemaal niet wat je zo gauw moet zeggen.
En als hij vervolgens vraagt of je de nieuwe prins wil worden, dan hoef je niet na te denken: ja graag natuurlijk.
Ik vind het een hele eer om prins te mogen Worden van zo’n mooie vereniging.

Zo gauw je van de eerste schrik bekomen bent ontstaan er gelijk een aantal vragen.
Waarom ik, wat zullen de mensen ervan vinden, hoe is de reactie van het thuisfront?
Henk had echter de moeilijkste vraag: wie wordt de nieuwe hofdame?
Hoezo hofdame? Prins Jan had naar mijn idee een goede trend gezet door zich te laten vergezellen door twee mooie dames. Toch waren we het snel eens over de naam en nu nog maar hopen dat ze ja zou zeggen. Na een paar weken kwam het bericht: “ze doet het!”

De volgende stap was een afspraak om een en ander af te stemmen, een klus op zich. Een leugentje hier en een smoesje daar, maar het was wel gezellig. Toen moest er een pak worden gepast. Ik kan jullie vertellen dat ik dingen heb aangehad waarin je nog niet gevonden wil worden, en Henk maar zeggen dat staat je goed. Kortom veel gelachen en uiteindelijk toch geslaagd. Hoe het de hofdame vergaan is met het uitzoeken en passen van haar outfit weet ik niet, op dit ogenblik dus ook voor mij nog een verrassing.

Nu ik dit stukje schrijf, realiseer ik me dat de eerste carnavalsavond toch wel dichtbij begint te komen. Voor ons begint de spanning toe te nemen, benieuwd naar de reacties, eindelijk erover kunnen praten, en misschien wel het belangrijkste: samen een toast uitbrengen op een gezellig carnaval. Wij hebben er heel veel zin in en samen met jullie gaat het zeker lukken om er een geweldig seizoen van te maken.

Prins …. .. en Hofdame ……. ..

2012
01 jan, 2012

Z.D.H Prins Wilfred I de Geaarde

Z.D.H Prins Wilfred I de Geaarde

Beste Meulewiekers,

Zoals jullie wel weten gaat Henk van Elk rond Koninginnedag, vaak op de fiets, op zoek naar een nieuwe prins.

In die periode kregen wij na tienen onverwachts telefoon. Mijn vrouw nam de telefoon op; aan de andere kant van de lijn klonk de stem van een moeilijk verstaanbare man. Op zijn vraag of de heer des huizes thuis was, antwoordde mijn vrouw bij het zien van mijn hoofdschuddende beweging dat ik er niet was. De verbinding werd vervolgens verbroken.

Toen ik daarna rustig zat na te denken wie het geweest zou kunnen zijn, begon er in één keer een lampje te branden en bedacht ik me dat het heel misschien Henk van Elk was.

Echt overtuigd van die gedachte was ik niet, dan zou hij wel nog een keer bellen als het wel zo was. Maar ik kreeg toch al een klein beetje de kriebels in de buik. Er gingen een paar dagen overheen en toen was er weer een telefoontje in de late avonduren. Nu nam ik zelf op en het bleek weer die man te zijn die moeilijk te verstaan was. Nadat hij eerst vroeg of ik deel wilde uitmaken van de boekjescommissie, stelde hij de vraag of ik dan misschien in het nieuwe carnavalsseizoen prins van de Meulewiekers wilde worden. Natuurlijk gaf ik volmondig “ja” als antwoord. De man gaf daarop te kennen dat hij al voor mijn deur stond en bij het opendoen zag ik Henk van Elk staan. Eenmaal binnen stelde hij nogmaals de vraag of ik de prins van de Meulewiekers wil worden. Opnieuw zei ik ja en de zenuwen gierden me door het lijf.

Henk vroeg wie ik aan mijn zijde wilde hebben met de carnavalsdagen. Ik heb hem verteld wie ik graag als hofdame wilde hebben en aan hem was de taak om dit in gang te zetten. Na een paar dagen kreeg ik groen licht. De hofdame was bekend.

We hebben een afspraak gemaakt ergens in een café en onder het genot van een drankje hebben we het een en ander doorgesproken. Het voornaamste was om zo snel mogelijk een pak te laten maken. Henk had dan ook meteen een afspraak gemaakt met een zaak in het zuiden des land. Op een avond zijn we er heengegaan om een mooi pak aan te laten meten. We kregen nog wat proefstukjes stof mee om de kleding van de hofdame er op aan te passen.
Na, in diverse winkels gezocht en gepast te hebben, is ook de hofdame geslaagd en hebben we alles compleet.

Nu nog volhouden om een paar maanden de mond dicht te houden, want er wordt in Elden al heel wat af geroddeld over wie de nieuwe prins en hofdame zijn …..

Tot aan de pronkzitting

Prins …. .. Hofdame..…

2013
01 jan, 2013

Jo Bosman

Jo Bosman

Afscheid van onze hof-costumière Jo Bosman.

Afgelopen seizoen heeft Jo Bosman aangegeven, na vele jaren, te willen stoppen als hof-costumière.
Een taak die ze al die tijd met veel enthousiasme heeft vervuld. Uren heeft ze achter de naaimachine gezeten voor ons Meulewiekers, en altijd was het liefde werk.
Jo was vanaf de jaren zeventig de steun en toeverlaat voor al het naai- en verstelwerk. Ze heeft voor menig mini- en prinsengarde nieuwe pakjes gemaakt. Elk jaar opnieuw moesten deze pakjes weer passend gemaakt worden.
Ieder jaar veranderde de samenstelling van de gardes en degene die bleven waren vaak nog in de groei, kortom elk jaar was er werk aan de winkel.
Naast gardedansen schitterden de meiden ook in nieuwe showdansen en daar hoorden natuurlijk weer originele outfits bij. Tja en daarvoor werd weer een beroep op Jo gedaan.

Maar niet alleen bij de garde was verloop, ook de raad van elf kende vele wisselingen, om nog maar te zwijgen van de groei. Alle buikmaten heeft ze voorbij zien komen. Menig raads- of bestuurslid groeide meer in een jaar dan de meeste
gardemeiden.
En ja dan moest Jo maar weer zien of het jasje of de broek nog passend gemaakt kon worden en dan vaak ook nog op het laatste moment.

Maar Jo had nog meer in haar mars.
Het prinsenpak van prins Wout de gesmeerde was ook van haar hand.
Dat was een heel kunstwerk en heeft menig zweetdruppeltje gekost.
Het was ook nog een heel kunstwerk om het geheim te houden, toch is dat gelukt.
In het geheim passen, stiekem naaien en zorgen dat het geheim tot de pronkzitting bewaard bleef.
Naast een prins hebben ook hofdames prachtige creaties van Jo gedragen.

De eerste kielen die de Raad van Elf droeg op maandagmorgen tijdens het fruhshoppen kwamen ook uit het atelier van Jo.

Jo was jarenlang onze steun en toeverlaat als het gaat om maken en vermaken van kleding.
Daarnaast was ze, vanaf de oprichting altijd van de partij tijdens de feestavonden.
Een trouw en enthousiast lid, een echte Meulewieker.
Het is niet zomaar dat Jo is benoemd tot erelid van onze vereniging.

Tijdens de 55+ avond van vorig seizoen hebben we officieel afscheid genomen van onze hof-costumière.

2014
01 jan, 2014

Z.D.H Prins Frank I de Vrijgezellige

Z.D.H Prins Frank I de Vrijgezellige

Beste Meulewiekers,

Wat zou je doen als Henk van Elk ineens voor je staat met de vraag of je de nieuwe prins van de Meulewiekers wil worden? Ik wist het antwoord al voor als het mij ooit zou gebeuren en dit jaar was het dan zo ver. Wij waren op een verjaardag al flink aan het gissen over wie de nieuwe prins zou gaan worden, niet wetende dat ik een paar dagen later zelf gevraagd zou worden. Ik had het echt niet aan zien komen maar Henk wist mij op een moment dat ik het niet verwachtte te overvallen met DE vraag. Mijn antwoord was natuurlijk JA!

Nadat Henk de vraag had gesteld zei hij dat hij snel contact met mij op zou nemen. Toen ik van de schrik was bekomen kwam het pas echt goed binnen. Hoe nu verder? Zal zo’n pak mij wel staan? Door het enthousiasme is het lastig om jezelf de eerste dagen thuis of elders niet te verspreken. Henk nam gelukkig snel contact op en we spraken af. Weet je al wie je hofdame gaat worden? Of krijgen we een prinses? Gelukkig was ik daar snel uit. Al heel snel was het geregeld en konden we verder gaan met plannen.

Het pak passen.. Ja, dit was een hele gebeurtenis. Waar spreek je af? Gaan we met 1 of 2 auto’s? Je wil gewoon echt niet dat iemand je samen ziet. Toen we eenmaal daar waren kon het passen beginnen. Met buiten 28 graden en daar binnen gevoelsmatig nog warmer krijg je de meest dikke en afgrijselijke pakken aangetrokken. Maar na heel erg veel gelach en leuke opmerkingen kwamen we er toch uit en hebben we een mooi pak uitgezocht.

Naast de kleding uitzoeken moesten we natuurlijk ook nog wat andere zaken regelen. Weer kwamen er wat vragen bij ons op. Welke medailles vind jij mooi? Welke muziek voor de openingsdans? Kunnen wij eigenlijk wel dansen? En zo gingen we nog even verder. Gelukkig waren we het snel met elkaar eens en waren de dingen snel geregeld.

Nu met het schrijven van dit stukje begint het allemaal wel erg te kriebelen. Het raden naar het nieuwe Prinsenpaar gaat nog even door en wij doen daar heel leuk aan mee. Sorry alvast voor allen die we in de maling hebben genomen!

Gelukkig hoeven we niet lang meer onze mond te houden. Wij hebben ontzettend veel zin in de Pronkzitting waar het eindelijk bekend gemaakt gaat worden.

Met de Meulewiekers achter ons weten we zeker dat het 2 mooie jaren gaan worden.

Tot zaterdag 15 november!

Groetjes, Prins… en Prinses/Hofdame…

2015
01 jan, 2015

Nieuw Meulewiekers lied

Meulewiekers gaan door

Een prins, een raad en een convent
Geheid een groot feest in de tent
Ja het is heel gewoon
Bij de blauw — witte meule
Nu al 50 jaar, vieren we een feestje met elkaar.
Ja het is heel gewoon bij de blauw – witte meule
We zijn er met zijn allen bij, want Meulewiekers dat zijn wij

Refrein: 2x

Meulewiekers gaan door
Heel Elden staat op zijn kop
Blauw wit zijn de kleuren
Kan je niets mee gebeuren.

De Meulewiekers draaien deur
Met veel plezier en geen gezeur
Ja dat is heel gewoon
Bij de blauw — witte meule
En ook hollaaa die ratataaaa
Derhoo, derhoo, dat kwam hier na
Ja dat klinkt zo gewoon
Bij de blauw – witte meule
We zijn er met z’n allen bij
Want Meulewiekers dat zijn wij.

Refrein: 2x

Meulewiekers gaan door
Heel Elden staat op zijn kop
Blauw wit zijn de kleuren
Kan je niets mee gebeuren.

Is het dan weer woensdag en is het voorbij
Denk dan aan dit lied, dat maakt je blij

Refrein: 2x

Meulewiekers gaan door
Heel Elden staat op zijn kop
Blauw wit zijn de kleuren
Kan je niets mee gebeuren.

2016
01 jan, 2016

Z.D.H Prins Frank II de Welgetelde

Z.D.H Prins Frank II de Welgetelde

Een stukje oven hoe Prins Frank en Hofdame Manon het hebben ervaren:

Lieve Meulewiekers,

Het nieuwe seizoen gaat weer bijna beginnen.
Dat betekent dat er ook een nieuw prinsenpaar gaat komen ie ons komend seizoen en ook in ons jubileum jaar voor zullen gaan.

Als je dit schrijft heb je pas door hoe snel de afgelopen 2 jaar zijn gegaan.

Het gevraagd worden en het daarna stilhouden, stiekem afspreken en kleding passen, alsof het gisteren was.
Nadat we in ons eerste jaar al echt genoten hadden, hebben we dat samen in ons 2e jaar 125 % gedaan.
Het gaat je allemaal makkelijker af omdat je dan gewend bent en weet wat er van je wordt verwacht en gaat komen.

De dansen van de gardes, maar ook de meiden zelf, waren fantastisch. Het optreden van de eerstejaars, top.
Maar vooral de energie die je krijgt van alle Meulewiekers in de zaal, die net zoals wij hebben genoten van ons huisorkest Remixx.

Wat een voorrecht om dit te mogen doen voor de vereniging. Ook de sfeer op het podium, Raad van Elf en Convent, is altijd top. Dit komt ook tot uiting in het aantal personen die meegaan naar de uit avonden bij andere verenigingen. We dragen dan met onze vereniging ook de ons zo bekende Meulewiekers sfeer uit en dat wordt zeer gewaardeerd. Dat kun je ook zien aan het aantal verenigingen die ons (willen) bezoeken.

We zijn heel blij en trots dat we 2 zulke mooie jaren hebben gehad maar dit had natuurlijk niet gekund zonder de inzet van velen. Iedereen binnen de vereniging, maar ook de vrijwilligers en sponsoren, heel erg bedankt daarvoor.

We hebben ervan genoten en ons best gedaan om er voor iedereen een super carnaval van te maken, het was erg bijzonder om de laatste avond met alle Meulewiekers met blauw wit zwaaiende lichtjes af te sluiten. Een kippenvel moment voor ons.

We wensen het nieuwe prinsenpaar heel veel plezier en succes de komende seizoenen. Maak er samen met alle Meulewiekers een fantastisch feest van.

Alaaf, alaaf, alaaf.

Frank en Manon

2018
01 jan, 2018

Z.D.H Prins Eddy I De Gesmede

Z.D.H Prins Eddy I De Gesmede

Beste Meulewiekers.

Het is 12 april 2018 rond 21.15 uur, ik ben net klaar met mijn werkzaamheden en lig even lekker languit op de bank en
ineens gaat de deurbel. Ik denk nee hè toch geen visite.
De deur wordt opengemaakt en daar komt Henk van Elk binnen gewandeld, wat moet hij dan hier denk ik.
Onder het genot van een drankje zitten we te praten over koetjes en kalfjes en ineens vraagt hij of ik Prins van de
Meulewiekers wil worden.
Er gaat van alles door me heen, waarom ik, er staan er toch genoeg op het podium te trappelen om Prins te worden.

Na even nagedacht te hebben heb ik volmondig JA gezegd.
Maar toen kwam de volgende vraag ……….. .. Wie wordt de Hofdame of Prinses?
Een paar dagen heb ik lopen piekeren wie het zou moeten worden en uiteindelijk wist ik het.
Na Henk op de hoogte te hebben gebracht was het wachten op antwoord.
Al snel kreeg ik het bericht dat ze JA had gezegd.

Nu we dit stukje zitten te schrijven en maanden van liegen en bedriegen, pak passen, jurken kopen, onderscheidingen
uitzoeken en alles wat er nog meer bij komt kijken al achter de rug hebben komt de Pronkzitting snel dichterbij.

Wij zijn er klaar voor en hebben enorm veel zin om er met jullie een geweldig seizoen van te maken.

Prins …….….. & Hofdame/Prinses ……..…..

2019
01 jan, 2019

55 Jarig Jubileum

2020
26 okt, 2020

Ter herinnering aan ons erelid Ruud Heezen

Ter herinnering aan ons erelid Ruud Heezen

Ruud was al jong lid van de Meulewiekers.
Hij is een van de weinigen die prins werd vanuit de zaal. Samen met zijn hofdame Anita Bosman schitterden zij als het prinsenpaar tijdens ons 33-jarig bestaan.

Ruud nam al snel daarna zitting in het bestuur als penningmeester. Een penningmeester die je blind kon vertrouwen. Ruud beheerde de financiën van de vereniging als ware het zijn eigen centen.

Ruud verzette veel werk voor de vereniging, niet alleen werk wat zichtbaar was maar achter de schermen was hij ook heel actief. Bij hem wist je, als hij iets op zich nam of een toezegging deed, dat je ervan op aankon. Ruud verzaakte nooit.

Een taak die op zijn lijf was geschreven was die van hofmaarschalk. Hij zorgde ervoor dat alles op rolletjes liep tijdens de avonden en hield alles in de gaten. De gardes, en dan met name voor de minigarde was hij heel erg zorgzaam.
Ruud hield ze de hele avond in de gaten en zorgde dat het ze aan niets ontbrak. Hij regelde de bloemen en de medailles.

Alles was altijd aanwezig en stond op tijd klaar. Ruud was heel sociaal en bij iedereen betrokken.

Langzaam werden op enig moment de eerste tekenen van zijn ziekte zichtbaar. Ruud moest zich terugtrekken als penningmeester en later als bestuurslid.

Bij zijn afscheid werd Ruud benoemd tot ere lid. Niet omdat hij ziek was maar omdat hij zich vele jaren met hart en ziel had ingezet voor de Meulewiekers.

Helaas is hij op 4 april 2020, veel te vroeg, op 61-jarige leeftijd overleden
We dragen hem mee in onze harten, voor altijd.

Wij wensen de familie van Ruud heel veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies

Ruud bedankt!